poster
FILM DETAILS
Directed by

Shu Kei

THE PLAYERS

Eric Kot
Amanda Lee
Andy Hui
Shu Qi
Julian Cheung
Karen Tong
Annie Wu
Michael Tongg
Law Kar-Ying
Dayo Wong Chi-Wah
Cheung Tat-Ming
Angie Cheung
Cher Yeung
Raymond Tso

ORIGINAL TITLE

Oi Ching Amoeba

LINKS OF INTEREST