poster
FILM DETAILS
Directed by

Riley Yip Kam-Hung

THE PLAYERS

Jan Lam
Andy Hui
Chung Hon Leung
Shu Qi
Theresa Lee
Christine Ng
Sam Yuk Mei
Vincent Wan
Tong Gaai
Wong Choi
Tats Lau Yi-Dat

ORIGINAL TITLE

Fei Yat Baan Oi Ching Siu Suet

LINKS OF INTEREST