poster
FILM DETAILS
Directed by

Lam Wai Lun aka Allum Lam

THE PLAYERS

Vincent Zhao Wen Zhuo
Shu Qi
Andrew Lin Hoi
Ken Wong Hop Hey
Kenneth Tsang Kong
Joe Cheung Tung-Cho
Hung Yan Yan
Lau Shun
Jude Poyer

ORIGINAL TITLE

Bik Huet Laam Tin

ALTERNALE TITLE

The Black Sheep Affair

LINKS OF INTEREST