poster
FILM DETAILS
Directed by

Raymond Yip

THE PLAYERS

Ekin Cheng
Louis Kook
Shu Qi
Kristy Yeung
Daniel Chan
Mark Cheng
Jerry Lamb
Oh Yat Jing
Blacky Ko
Frankie Ng
Helena Law Lan
Chiang Han
Yuen Siu Yee
Kelly Lin Hsi-Lei
Gigi Lai Chi
Josie Ho Chiu-Yee

ORIGINAL TITLE

Bad BoyDak Gung

STUFF
LINKS OF INTEREST