poster
FILM DETAILS
Directed by

Danny Pang

THE PLAYERS

Shu Qi
Ekin Cheng
Rain Li
Siu-Ming Lau
Man-on Yuen
Lam Suet
Tsun-wai Chou

ADDITONAL CREW

Production Company : GSC Movies
Producers: The Pan Brothers

ORIGINAL TITLE

Sen Yuan

ALTERNATE TITLE

Sum yuen

STUFF