poster
FILM DETAILS
Directed by

Lee Siu-Kei

THE PLAYERS

Jane Chung Chun
Jimmy Wong Shu Kei
Hung Hiu Wan
Stephanie Fong Shuan
Elvis Tsui Kam-Kong
Yuen King-Tan
Shu Qi

ORIGINAL TITLE

Mat Tiu Shing Suk Shut 1997

ALTERNALE TITLE

The Fruit is Ripe 2
The Fruit is Swelling '97

LINKS OF INTEREST