poster
FILM DETAILS
Directed by

Xiaogang Feng

THE PLAYERS

Shu Qi
Ge You
Sun Honglei
Yao Chen
An Yixuan

ADDITONAL CREW

Production Company : Huayi Brothers Pictures

ORIGINAL TITLE

Fei Cheng Wu Rao 2

STUFF