poster
FILM DETAILS
Directed by

Man On Hung

THE PLAYERS

Shu Qi
Lily Lee Lee Lee
O Chun Hung
Lam Ting Sang
Wang Chung Wang
Kam Shui Cheung
Tsui Bing Ying

ORIGINAL TITLE

Leng Yue Yuk

STUFF