poster
FILM DETAILS
Directed by

Andrew Lau

THE PLAYERS

Ekin Cheng
Shu Qi
Mark Cheng
Chin Kar Lok
Vincent Wan
Paul Chun Pu
Jerry Lamb
Jason Chu
Karel Wong
Lee Siu-Kei
Sharla Cheung Man
Helena Law Lan
Ronald Wong Ban
Dung Yi
Lee Diy Yue
Bonnie Wongi
Alex Man
Sandra Ng
Anthony Wong

ORIGINAL TITLE

98Goo Waak Chai Ji Lung Chang Foo Dau

ALTERNALE TITLE

Young and Dangerous V

LINKS OF INTEREST