poster
SERIES DETAILS
Directed by

Wang Zi Ming
Liang De Hua
Wang Jung Wen

THE PLAYERS

Shu Qi
Fok Kin Wah
Kent Cheng
Yu Rong Guang
Kwong Wa

ORIGINAL TITLE

Feng Ghen San Xia

ALTERNALE TITLES

The Rose Women
Red Sleeve Girl
Hung Fai Nui