poster
FILM DETAILS
Directed by

Jo Jin-kyu (aka Cho Jin-kyu)

THE PLAYERS

Shu Qi
Cho Hee-bong
Lee Bum-su
Hyun Young
Oh Ji-ho

ORIGINAL TITLE

Jopok manura 3

STUFF