poster
FILM DETAILS
Directed by

Dante Lam Chiu Yin

THE PLAYERS

Leo Koo Kui-Kei
Anita Chan Wing Yin
Sam Lee Chan-Sam
Shu Qi
Eric Tsang Chi-Wai

ORIGINAL TITLE

Tin Suen Dei Luen

ALTERNALE TITLE

Red Apple

LINKS OF INTEREST